U bevindt zich hier: topsport - topsportschool
topsport
topsportschool


Sedert 1 september ’98 heeft de Vlaamse Atletiekliga twee Topsportscholen, waar jonge talentrijke atleten een waardevolle studie optimaal kunnen combineren met het uitbouwen van hun sportieve carrière. 

Topsportschool KA III Voskenslaan te Gent - website

 • Middenschool met algemene basisvorming (wordt stopgezet op 31/8/2016)

  Lesgever en coördinator VAL – school Tom Du Pan
  Cöordinator school Mevr. K. Wijnant
     
 • Vanaf 2de graad
  sprint – horden – hoog – ver/hss – polsstok  –
  kogel – discus - speer - meerkamp

  Coördinator VAL – school Patrick Himschoot
  Topsportcöordinator school Sabine Joye

  Lesgevers  
  Spurt-horden Patrick Himschoot
  Polsstok Peter Moreels
  Meerkamp Cedric Nolf 
  Gasttrainers  
  Ver Leopold Van Hamme
                            

Topsportschool KA Redingenhof te Leuven - website

 • Vanaf 2de graad
  afstandlopen - steeple

  Coördinator VAL – school Dirk Engelen
  Topsportcöordinator school Anke Vanheyste

  Lesgevers  Dirk Engelen
  Roel Breugelmans

De Topsportopleiding biedt:

 • Een volwaardige schoolse vorming (ASO of TSO) vanaf het derde jaar van het secundair onderwijs
 • Een topsportopleiding vanaf het 3de jaar van het secundair onderwijs met minstens 12 lesuren atletiek
 • Een medische begeleiding in samenwerking met kiné, voedingsspecialist, dokter, psycholoog, …
 • Een wetenschappelijke begeleiding voor de optimalisering van de trainingsresultaten
 • Een nauwe samenwerking de persoonlijk trainer uit de club.

Lessenrooster

Binnen het lessenpakket wordt vanaf de tweede graad wekelijks een totaal van minstens 12 lesuren vrijgemaakt voor de sportspecifieke trainingen. Dit totaal wordt aangepast in functie van de leeftijd en de evolutie van de atleet.
Daarnaast bevat het lessenpakket 21 lesuren algemene vakken. Door een sterk geïndividualiseerde begeleiding tijdens deze lesuren, kan het volledige lessenpakket van de gewone richtingen ASO en TSO afgewerkt worden.

De atleten mogen gedurende het schooljaar 40 halve dagen afwezig zijn voor het bijwonen van wedstrijden, stages, trainingen… georganiseerd door de Vlaamse Atletiekliga.

Naast hun sportspecifieke begeleiding worden de leerlingen bij deze gewettigde afwezigheden ook opgevangen en begeleid in hun studies.

Wat na het secundair onderwijs?

Met het ASO diploma heb je voldoende bagage voor:

 • studies op universitair en niet-universitair niveau : lichamelijke opvoeding, kiné, biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde,…
 • regent L.O. of algemene vakken
 • (kleuter) onderwijzer
 • verpleger, …

Met het TSO diploma heb je voldoende bagage voor:

 • regentaat, (kleuter) onderwijzer, verpleger, tewerkstelling in gemeentelijke sportdiensten,…

Topsportstatuut

De atleten die wensen in te stappen in de topsportschool dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 2de graad
  • gunstig geëvalueerd worden in
   • testresultaten naar aëroob vermogen, explosiviteit, coördinatie
   • biometrisch profiel
   • competentieprofiel
   • technisch profiel (voor polsstok, discus, speer)
   • prestatievermogen
 • 3de graad
  • gunstig geëvalueerd worden in
   • technisch profiel (voor polsstok, discus, speer)
   • competentieprofiel
   • prestatieprofiel

Hierbij wordt telkens rekening gehouden met de biologische leeftijd, de trainingsbasis en de trainingsleeftijd.

Voor uitgebreide informatie in verband met de selectieprocedure, klik hier.

Opeenvolging kandidaatstelling topsportschool

 1. indienen van de kandidatuur: dossier aan te vragen bij owen@val.be of te downloaden (klik hieronder):
 2. deelname aan opendeurtraining
 3. deelname aan selectiestage TSS
 4. medisch onderzoek

Kostprijs

Voorafgaande opmerking:
Indien men op verder dan 40km van de school woont of de reistijd van thuis tot op school niet in maximum 1 uur kan afgelegd worden, is men VERPLICHT gebruik te maken van het internaat deels om praktische maar vooral om sportieve- en studieredenen.
Meerkampers in de 3de graad van de Topsportschool dienen VERPLICHT gebruik te maken van het internaat.

Externaat : 
€  900.-/schooljaar voor de sportspecifieke begeleiding, gezamenlijke verplaatsingen, kledij en minimaal twee stages.

Internaat :
voor de internaten dient men bijkomend een bedrag van ongeveer € 16.-/dag te betalen.

Interesse? Aarzel niet om ons te contacteren !

KA III VOSKENSLAAN GENT
S. Joye
Tel : 09/240 00 63
e-mail : sabine.joye@kavoskenslaan.be

KA Redingenhof LEUVEN
A. Vanheyste
Tel : 016/31.98.76
e-mail :  topsport@karedingenhof.be


Coördinator VAL-
topsportschool Gent
P. Himschoot
GSM :  0472/52 90 03
e-mail : patrick@val.be
Coördinator VAL-
topsportschool Leuven
Dirk Engelen
Tel: 0496/45 77 30
e-mail: dirk@val.be


Coördinator VAL –
middenschool Gent
T. Du Pan
GSM: 0472/52 53 08
e-mail: tom@val.be


Vlaamse Atletiekliga
Owen Malone
Jeugd- en recreatiesportcoördinator
Instap TSS
Tel: 02/474 72 16
e-mail: owen@val.be  Vlaamse Atletiekliga
Tille Scheerlinck,
Topsportcoördinator
Werking TSS
Tel: 02/474 72 24
e-mail: tille@val.be

 

 

 
 
 

© Vlaamse Atletiekliga v.z.w.
tel 02 47 47 220;
K. Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 C; 1020 Brussel